งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

ทางความรู้

คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 1 (SPA Part I)

Admin 1 || 2023-10-02 13:23:50
อ่านต่อ

คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 2 (Part II)

Admin 1 || 2023-10-02 13:20:10
อ่านต่อ

คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 3 (SPA Part III)

Admin 1 || 2023-10-02 13:14:20
อ่านต่อ

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Hospital and Healthcare Standards

Admin 1 || 2023-10-02 13:25:30
อ่านต่อ